Hồ Sơ Các Loại

Hồ Sơ Các Loại 

Thông Tin Sản Phẩm 

 

Hồ sơ là loại giấy tờ liên quan đến một người, giải quyết một vụ việc, một vấn đề nào đó..., qua đó nói lên các kết quả đạt được hay cung cấp bằng chứng về các hoạt động được thực hiện, được tập hợp lại một cách có hệ thông: hồ sơ cán bộ, hồ sơ mời giản, hồ sơ mua sắm hàng hóa,... 

Trong IOS sau thực hiện xong công việc, thiết lập hồ sơ và lưu hồ sơ là công việc quan trọng và chấn thiết. bởi vì đó là bằng chứng chứng minh công việc đã được thực hiện.

 

Hồ Sơ Các Loại giá rẻ tại Sang Hà | vppgiasi.vn