Thiết bị cách điện

Thiết Bị Cách Điện

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Thiết bị cách điện là các chất dẫn điện kém, có điện trở suất rất lớn Các vật liệu này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và trong đời sống, Nhắm Mục đích ngăn chặn sự tiếp xúc của dùng điện với người hoặc với các thiết bị dòng điện khác.

Nhiều chất cách điện laf các chất điện môi, tuy nhiên cũng có những môi trường cách điện không phải chất điện môi Như chân không

Các loại vật liệu cách điện gồm có cách điện rắn VD gỗ nhựa vỏ bọc dây điện, cách điện lỏng như dầu máy biến áp, cách điện không khí

Đối với các chất cách điện là chất điện môi, các đặc trưng như điện trở suất, độ thẩm điện môi (hằng số điện môi), tổn hao điện môi, độ bền điện môi (điện áp đánh thủng cách điện) được quan tâm khi chế tạo các thiết bị cách điện.

Yếu tố quan trọng để đánh giá một vật liệu cách điện là cường độ điện trường đánh thủng. Khi cường độ điện trường đặt lên vật liệu vượt quá giá trị cho phép thì sẽ xuất hiện sự phóng điện (quá điện áp), phá hủy vật liệu và vật liệu mất đi đặc tính cách điện vốn có. Cường độ điện trường đánh thủng cũng là yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn cách điện cho các ứng dụng. Các nghiên cứu để chế tạo các loại vật liệu cách điện có khả năng chịu được điện trường ngày càng cao được chú ý, để cho phép giảm kích thước của các thiết bị điện.

 

Thiết bị cách điện giá rẻ tại Sang Hà | vppgiasi.vn